Tomasz Jankowski

Tomasz Jankowski

dr n. med.

Onkolog kliniczny, radioterapeuta. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studium Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Miejsce Pracy: Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK4; Oddział Pulmonologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie. Zainteresowania: diagnostyka i leczenie raka płuca, diagnostyka i leczenie raka piersi, leczenie raka prostaty, terapie spersonalizowane i immunoterapia w onkologii, doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych fazy II i III jako główny badacz i współbadacz. Koordynator krajowy w badaniach klinicznych (rak piersi, rak żołądka, rak płuca).